1. โรคผิวหนัง – ติ่งเนื้อ (Skin Tags/Acrochordon)

 

“ติ่งเนื้อ”  ทิ้งไว้จะกลายเป็นมะเร็งหรือไม่? ส่วนเกินที่สร้างความน่ารำคาญ อาการคัน และสร้างความกังวลต่อสภาพผิวหนัง ที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการบ่งบอกโรคอื่นหากลองสังเกตผิวของพ่อแม่ของเราที่อายุเกิน 50 ขึ้นไป เราอาจจะพบ “ติ่งเนื้อ” ที่มีลักษณะคล้ายไฝ หรือขี้แมลงวันเล็กๆ แต่มันปูดออกมา ติดเนื้อเป็นติ่งๆ ดูเหมือนอะไรติดผิวหนังแบบที่หยิบดึงออกมาได้ มีทั้งสีคล้ำอย่างดำ น้ำตาล ไปจนถึงสีเนื้อ เหลือง หรือสีชาๆ คล้ายน้ำชา

นอกจากผู้ใหญ่แล้ว คนอายุ 30 ปีบางคนก็พบติ่งเนื้อแล้ว ติ่งเนื้อเป็นอันตราย หรือเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายอะไรหรือไม่ Dsecret clinic คลินิก มีคำตอบค่ะ


2. ติ่งเนื้อ (Skin Tags/Acrochordon) คืออะไร

 

ติ่งเนื้อ คือ ก้อนเนื้อเล็กมีลักษณะนุ่ม ซึ่งเกิดขึ้นมาและเป็นติ่งอยู่บนผิวหนัง มีสีและขนาดแตกต่างกันไป โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงประมาณ 2 นิ้ว ติ่งเนื้อไม่ใช่เนื้อร้าย และไม่กลายเป็นมะเร็งผิวหนัง โดยทั่วไปแล้ว บริเวณผิวหนังที่เป็นข้อพับมักเกิดติ่งเนื้อ เช่น

 • คอ
 • รักแร้
 • ลำตัว
 • ใต้ราวนม
 • หรือบริเวณหัวหน่าว

ผู้ที่มีติ่งเนื้ออาจรู้สึกระคายเคืองในกรณีที่ติ่งเนื้อเสียดสีกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุมากขึ้นอาจเกิดติ่งเนื้อได้ พบได้ทั่วไปสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-60 ปี ขึ้นไป และมีแนวโน้มเกิดขึ้นกับผู้ที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ตั้งครรภ์ หรือมีบุคคลในครอบครัวเคยเกิดติ่งเนื้อ

 


3. ติ่งเนื้อ เกิดจากสาเหตุ อะไร

 

ติ่งเนื้อเกิดจากผิวหนังล้อมรอบเส้นใยคอลลาเจนและเส้นเลือด คอลลาเจนดังกล่าวเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ตามร่างกายโดยเฉพาะที่ผิวหนัง ผู้ที่อายุมากมักมีติ่งเนื้อขึ้นมา ส่วนเด็กเล็กหรือทารกอาจมีติ่งเนื้อขึ้นมาบ้าง สาเหตุที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อยังไม่ปรากฏแน่ชัด อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อได้ ดังนี้

 1. ภาวะดื้ออินซูลิน ภาวะนี้คือภาวะที่นำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะน้ำตาลผิดปกติ (Prediabetes) โดยภาวะดื้ออินซูลินอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อ เนื่องจากร่างกายดูดซึมน้ำตาลกลูโคสจากกระแสเลือดได้ไม่ดี ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่าติ่งเนื้อเกี่ยวเนื่องกับดัชนีมวลกายที่มาก ภาวะไตรกลีเซอร์ไรด์สูง และภาวะดื้ออินซูลิน
 2. ภาวะอ้วน ผู้ที่ประสบภาวะอ้วน จะป่วยเป็นโรคผิวหนังช้าง (Acanthosis Nigricans) โดยโรคนี้จะเกิดติ่งเนื้อจำนวนมากตามผิวหนังบริเวณคอและรักแร้
 3. การตั้งครรภ์ ติ่งเนื้ออาจเป็นผลข้างเคียงจากการตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ที่ตั้งครรภ์จะมีระดับฮอร์โมนและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ติ่งเนื้ออาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อและภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล
 4. เชื้อเอชพีวี งานวิจัยบางชิ้นได้ศึกษาติ่งเนื้อจำนวน 37 ชิ้น ที่ขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย พบว่าติ่งเนื้อจำนวนร้อยละ 50 ปรากฏดีเอ็นเอของเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus: HPV) จึงกล่าวได้ว่าเชื้อเอชพีวีอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อ
 5. พันธุกรรม ผู้ที่บุคคลในครอบครัวเคยมีติ่งเนื้อขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาจเสี่ยงเกิดติ่งเนื้อได้

 

 


4. การวินิจฉัยติ่งเนื้อ ปรึกษาจากแพทย์โรคผิวหนัง

 

ผู้ที่เกิดติ่งเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจและวินิจฉัย โดยแพทย์จะตรวจดูติ่งเนื้อที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ 2 ลักษณะดังนี้

4.1 แบบที่ไม่จำเป็นต้องรับการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม

 • ผู้ที่เกิดติ่งเนื้อลักษณะนุ่ม
 • กดหรือขยับติ่งเนื้อไปมาได้
 • ติ่งเนื้อมีสีเดียวกับผิวหนังหรือเข้มเล็กน้อย
 • รวมทั้งมีก้านของติ่งเนื้อยึดติ่งเนื้อไว้กับผิวหนัง
 • ส่วนผู้ที่ติ่งเนื้อมีสีแตกต่างจากผิวหนัง มีหลายสี

4.2 แบบที่จำเป็นต้องรับการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม

 • ติ่งเนื้อแกว่งไปมา
 • รวมทั้งมีลักษณะเป็นเนื้อสดและมีเลือดออก
 • ควรเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ ทั้งนี้ แพทย์จะนำชิ้นติ่งเนื้อไปตรวจในกรณีที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าก้อนนูนที่ขึ้นมาบนผิวหนังเป็นติ่งเนื้อหรือไม่

 

5. “ติ่งเนื้อผิวหนัง” โดยทั่วไปจำเป็นต้องรักษา หรือไม่

เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดอาการอะไร ไม่เปลี่ยนไปเป็นมะเร็ง และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่การมีจำนวนติ่งเนื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ “เนื้องอกในลำไส้” แต่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน เพราะปกติแล้วติ่งเนื้อจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคภายในร่างกาย เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยที่เพิ่มขึ้น หรือเป็นพันธุกรรมมากกว่า ติ่งเนื้อที่พบในผู้ใหญ่มักจะเป็นถาวร

 • หากไม่ได้ทำการตัดออก
 • แต่หากเป็นติ่งเนื้อขนาดใหญ่ เช่นขนาดเกิน 5 มิลลิเมตร
 • หรือโตเร็วผิดปกติ
 • ควรไปพบแพทย์ ตรวจเช็ดว่าเป็นติ่งเนื้อธรรมดา หรือเป็นเนื้องอกที่มีอันตราย

 


6.  วิธีการการรักษาติ่งเนื้อ มีอะไรบ้าง

ติ่งเนื้อคือก้อนเนื้อชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามผิวหนังของร่างกาย โดยทั่วไปแล้ว ติ่งเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายหรือกลายเป็นมะเร็งได้ อย่างไรก็ตาม ติ่งเนื้ออาจกลายเป็นภาวะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็ง ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก ผู้ที่ต้องการกำจัดติ่งเนื้อควรปรึกษาแพทย์ให้รอบคอบ ส่วนใหญ่แล้ว มักกำจัดติ่งเนื้อออกเพื่อความสวยงาม โดยมีวิธีรักษาหลายวิธี ดังนี้

6.1 วิธีกำจัดติ่งเนื้อด้วยวิธีทางการแพทย์

การกำจัดติ่งเนื้อด้วยวิธีทางการแพทย์มีหลายลักษณะ ได้แก่ ผ่าตัดติ่งเนื้อ บำบัดด้วยความเย็นจัด และจี้ติ่งเนื้อ ดังนี้

 1. ผ่าตัดติ่งเนื้อ วิธีนี้จะช่วยกำจัดติ่งเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เสี่ยงเกิดเลือดออกได้มาก
 2. บำบัดด้วยความเย็นจัด (Cryotherapy) วิธีนี้จะรักษาติ่งเนื้อด้วยอุณหภูมิเย็นจัด
 3. อีกทั้งยังใช้รักษาผิวหนังบริเวณที่เกิดอาการเจ็บปวดจากเส้นประสาท มะเร็งบางชนิด หรือเซลล์ผิวหนังที่เกิดความผิดปกติ
 4. โดยแพทย์จะสอดอุปกรณ์สำหรับรักษาเข้าไปข้างในเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เส้นประสาทถูกทำลาย และลดอุณหภูมิของเครื่องมือจนเย็นจัด
 5. เพื่อแช่แข็งเส้นประสาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือระคายเคือง
 6. จี้ติ่งเนื้อ (Cauterization) วิธีนี้จะใช้ไฟจี้ติ่งเนื้อที่มีสีผิดปกติหรือทำให้เกิดการระคายเคือง ให้หลุดออกไป

6.2 วิธีกำจัดติ่งเนื้อด้วยตนเอง

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่มีติ่งเนื้อไม่ควรเอาติ่งเนื้อออกเอง เนื่องจากอาจทำให้เลือดออกมาก อาจจะติดเชื้อ และเป็นอันตรายขั้นรุนแรง กับตัวท่านเอง

 


7. วิธีการป้องกัน ติ่งเนื้อ ไม่ให้เกิดซ้ำ ต้องทำอย่างไร

ส่วนใหญ่แล้ว ติ่งเนื้อไม่ได้เป็นเนื้อร้าย ผู้ที่มีติ่งเนื้ออาจรู้สึกระคายเคืองผิวหนังเมื่อติ่งเนื้อเสียดสีกับเสื้อผ้า ทั้งนี้  ติ่งเนื้อจะไม่เกิดขึ้นซ้ำเมื่อนำออกไป แต่อาจเกิดติ่งเนื้อขึ้นส่วนอื่นของร่างกายแทน วิธีป้องกันติ่งเนื้อยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ติ่งเนื้อเป็นภาวะที่เลี่ยงได้ โดยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปจนประสบภาวะอ้วนอันเป็นปัจจัยเสี่ยงของติ่งเนื้อ รวมทั้งสังเกตดูว่าก้อนนูนที่ขึ้นตามผิวหนังนั้นเป็นติ่งเนื้อ หูด หรือเนื้อร้ายอื่น ๆ ที่ต้องเข้ารับการรักษา หากพบลักษณะก้อนเนื้อที่นูนขึ้นมามีลักษณะต่อไปนี้ ควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที

 • ก้อนเนื้อมีลักษณะแข็งและพื้นผิวมีลักษณะผิดปกติ
 • ก้อนเนื้อนูนขึ้นมา ไม่ได้โผล่ออกมาเป็นติ่ง
 • แพร่เชื้อหรือเกิดการติดต่อได้ง่าย
 • ก้อนเนื้อมีเลือดออก ทำให้คัน และสีเปลี่ยน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพร้ายแรง


8. Dsecret clinic คลินิกรักษาโรคผิวหนังอันดับ 1

 

Dsecret clinic คลินิก นำทีมบริหาโดย คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเฉพาะทาง จบ ปริญญาโท จากสหรัฐอเมริกา ที่ลงมือดูแลคนไข้เองทุกเคสด้วยระดับมืออาชีพ การันตีด้วยประสบการณ์การรักษามากกว่า 10,000 เคส พร้อมผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความประทับใจของคนไข้จริง จนต้องบอกต่อด้วยเหตุผลหลากหลายประการ

 • โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 14 ปี
 • เน้นการรักษาให้หายจริง
 • รอยจางเร็ว
 • เห็นผลจริง
 • การใช้เทคโนโลยีบำบัดด้วยความเย็นจัด (Cryotherapy)
 • การผ่าตัดติ่งเนื้อ ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเฉพาะทาง

คุณณหมอมือเบามากถึงมากที่สุด หลังผ่าตัด หรือใช้เทคโนโลยีบำบัดด้วยความเย็นจัด (Cryotherapy) เสร็จจะเห็นได้เลยว่าไม่มีบวม ไม่มีแดง และที่สำคัญไม่แสบผิว แต่ยังคงได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบ่งบอกถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอนการรักษาที่ทางคลินิกมอบให้กับคนไข้ทุกเคส การันตีได้ว่า หน้าใส ติ่งเนื้อหายไปอย่างแน่นอน

 


ประสบการณ์ มากกว่า 15 ปีของ พญ. มริญญา ผ่องผุดพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
 • อาจารย์แพทย์ผิวหนัง โรงพบาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลสมิติเวช
 • แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลกรุงเทพ

ผ่านการศึกษาจาก ( Education )

 • Hair Restoration Training, Korea (2015)
 • Thai Board of Dermatology, Ramathibodi Hospital (2013)
 • Board of Dematopathology, Boston University, USA (2009)
 • Master of Science in Dermatology, Boston University, USA (2006)
 • Doctor of Medicine, Mahidol University (2001)
 • Nail surgery training
 • Laser expert training
 • Hair expert training
 • Boton university usa

 

 

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ติ่งเนื้อ ขาหนีบ เกิดจาก
ติ่งเนื้อ pantip
ติ่งเนื้อที่หัว
ตัดติ่งเนื้อ ประกันสังคม
ติ่งเนื้อ มะเร็ง
ติ่งเนื้อ รักแร้ pantip
แผ่นแปะติ่งเนื้อ
ติ่งเนื้อเปลือกตา

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ยาแต้มติ่งเนื้อ ซื้อที่ไหน
ยาแต้ม ติ่งเนื้อ ร้าน ขายยา
ครีมกําจัดติ่งเนื้อ ยี่ห้อไหนดี
วิธีกําจัดติ่งเนื้อ ด้วยปูนแดง
7 วิธี กำจัดติ่งเนื้อ
แผ่นแปะติ่งเนื้อ pantip
สบู่กําจัดติ่งเนื้อที่คอ
แผ่นแปะติ่งเนื้อ

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ตัดติ่งเนื้อ โรงพยาบาลรัฐ
เลเซอร์ติ่งเนื้อ ใกล้ฉัน
จี้ติ่งเนื้อ pantip
จี้ติ่งเนื้อ นิติพล
กําจัดติ่งเนื้อ pantip
เลเซอร์กระเนื้อ ที่ไหนดี 2020
เลเซอร์ติ่งเนื้อ ราคา
รีวิว ยากําจัดติ่งเนื้อ

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ติ่งเนื้อที่หัว
แผ่นแปะติ่งเนื้อ
ติ่งเนื้อ ขาหนีบ เกิดจาก
ติ่งเนื้อ รักแร้ pantip
ติ่งเนื้อที่อัณฑะ
ติ่งเนื้อเปลือกตา
ติ่งเนื้อ pantip
ติ่งเนื้อ มะเร็ง

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ติ่งเนื้อ pantip
ตัดติ่งเนื้อ ประกันสังคม
ติ่งเนื้อที่หัว
แผ่นแปะติ่งเนื้อ
ติ่งเนื้อ ขาหนีบ เกิดจาก
ติ่งเนื้อเปลือกตา
ตัดติ่งเนื้อ โรงพยาบาล
ติ่งเนื้อ รักแร้ pantip

 

ที่คนค้นหาเกี่ยวกับเนื้อหานี้ :